FPT Telecom

Truyen hinh fpt Internet cáp quang FPT Cáp quang fpt Hóa đơn điện tử

Truyền hình FPT

Khuyến mãi cực lớn

Internet FPT

Cáp quang tốc độ cao giá cáp đồng

Cáp quang internet

Cáp quang FPT.

HÓA ĐƠN FPT

Hóa đơn điện tử FPT

  1. 90.000đ/th
   30.000đ/th
   215.000d/th
   173.000đ/th
   • Phí hòa mạng: 500.000đ
   • Tốc độ up/down: 27Mbps
   • Trang bị modem WIFI 4 cổng
   • CÁP QUANG GIA ĐÌNH
   250.000đ/th
   • Phí hòa mạng: 300.000đ
   • Tốc độ up/down: 35 Mbps
   • Trang bị modem WIFI 4 CỔNG
   • CÁP QUANG GIA ĐÌNH
   280.000đ/th
   • Phí hòa mạng: 300.000đ
   • Tốc độ up/down: 45 Mbps
   • Trang bị modem WIFI 4 cổng
   • CÁP QUANG GIA ĐÌNH

   CÁP QUANG TỐC ĐỘ CAO FPT

   F2 (55Mbps)
   400.000đ/th
   • Phí hòa mạng: 400.000đ
   • Tốc độ up/down: 45 Mbps
   • Trang bị modem WIFI 4 cổng
   • Ưu đãi lớn cho KH trả trước
   Fiber PUBLIC+
   1.500.000đ/th
   • Phí hòa mạng: 500.000đ
   • Tốc độ up/down: 80 Mbps
   • Trang bị modem WIFI 4 cổng
   • PHÒNG GAME, INTERNET
   Fiber PLUS
   2.000.000đ/th
   • Phí hòa mạng: 500.000đ
   • Tốc độ up/down: 80 Mbps
   • Trang bị modem WIFI
   • CÁP QUANG TỐC ĐỘ CAO

   CÁP QUANG BĂNG THÔNG QUỐC TẾ CAO

   Fiber BUSINESS
   800.000đ/th
   • Phí hòa mạng: 500.000đ
   • Tốc độ up/down: 60 Mbps
   • Trang bị modem WIFI 4 cổng
   • Ưu đãi lớn cho KH trả trước
   Fiber DIAMOND
   8.000.000đ/th
   • Phí hòa mạng: 500.000đ
   • Tốc độ up/down: 150 Mbps
   • Trang bị modem WIFI 4 cổng
   • PHÒNG GAME, INTERNET
   Fiber PLUS
   2.000.000đ/th
   • Phí hòa mạng: 500.000đ
   • Tốc độ up/down: 80 Mbps
   • Trang bị modem WIFI
   • CÁP QUANG TỐC ĐỘ CAO

   Cap quang internet, Cap quang fpt, mang fpt, internet fpt


   1. Thiết lập nhanh:

    FPT Telecom:

   1. Thiết lập nhanh:

    FPT Telecom:

   2. Thiết lập nhanh:

    FPT Telecom: